Ağ Sızma Testine Giriş Dökümanı

Döküman Siber Güvenlik ve Sızma Testleri üzerine kariyer yapmak isteyenler için en temelde alınarak basit düzeyde Ağ Sızma Testinin nasıl yağılacağı ve nasıl öğrenileceğini belirten bir giriş niteliğinde dökümandır.

Eğitim Konuları:

-Sanal Lab Ortamının Kurulması (VMware üzerine Kali 2.0 ve Metasploitable2)
-Temel Linux Sistem Bilgisi
-Temel Network Bilgisi
-Aktif ve Pasif Bilgi Toplama
-Temel Nmap Kullanımı
-Temel Metasploit Kullanımı
-Açıklık Tarama Araçları Kullanımı
-Uygulamalı Sızma Testi Örnekleri

Ahmet Gürel

Cyber Security Researcher | Penetration Tester

Leave a Reply