C Dilinde Sıralama Algoritmaları

 

 

 

/* Ahmet GÜREL
Süleyman Demirel University Yazılım Kulübü | Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Demirel University| Computer Engineering
www.gurelahmet.com| www.eternusyazilim.com
[email protected] | [email protected] */

#include 
#include 
#include 

//---- BUBBLE SORT ALGORITMASI ----//
void bubble(int array[],int size)
{
  int i,j,temp;
  for(i=1;i<size;i++)
  {
    for(j=0;j<size-i;j++)
    {
      if(array[j]>array[j+1])
      {
        temp=array[j+1];
        array[j+1]=array[j];
        array[j]=temp;
      }  
    }    
  }
  
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);
}


//---- SELECTION SORT ALGORITMASI ----//
void selection(int array[],int size)
{
  int i,j,temp,min;
  
  for(i=0;i<size-1;i++)
  {
    min=i;
    for(j=i+1;j<size;j++)
    {    
      if(array[j]<array[min])
        min=j;
    }  
    temp=array[i];
    array[i]=array[min];
    array[min]=temp;
  }
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);  
}

//---- INSERTION SORT ALGORITMASI ----//
void insertion(int array[],int size)
{
  
  int i,j,temp;
  
  for(i=0;i<size;i++)
  {
    for(j=0;j<i+1;j++)
    {
      if(array[j]>array[i])
      {
        temp=array[i];
        array[i]=array[j];
        array[j]=temp;
      }
    }    
  }
  
  for(i=0;i<size;i++)
    printf("%d ",array[i]);  
}int main(int argc, char *argv[]) {
  int dizi[]={9,4,6,2,8,1};
  
  bubble(dizi,6);
  puts("");
  selection(dizi,6);
  puts("");
  insertion(dizi,6);
  getch();
  return 0;
}


Ahmet Gürel

Cyber Security Researcher | Penetration Tester

6 Comments

 1. < yerine < olacak karakter hatasından dolayı < yazıyor kopyala yapıştır yapanlara duyrulur 😀

 2. bir önceki yorumumda büyüktür işareti & l t ; olacak tı bu sefer de yorumda düzeltmiş

  • This is the clearest dicsossiun of this subject I have read. But it prompts me to ask one question. How do we treat translated content? If I have a page that is presented in multiple languages do any of these tactics apply or are different languages treated as different content?

 3. for(i=1;i<size;i++) bu ifadeyi ilk defa görüyorum ne olduğu konusunda bilgi verir misiniz

  • void bubble(int array[],int size) fonksiyonu gördüğün gibi 2 parametre ile tanımlanmış. array değişkeni dizi, size ise boyutu. Kodun en aşağısında bu fonksiyon kullanılırken bubble(dizi,6); şeklinde kullanılıyor. Yani size dizinin boyutu giriliyor ve döngü size a kadar tekrar ediyor. Daha başka sorularınız olursa daha hızlı ve detaylı cevaplar için [email protected] a mail atabilirsiniz. İyi çalışmalar.

 4. if(array[j]>array[j+1]) bunu da anlayamadım

Leave a Reply